fbpx

Saskia van der Krift – Business Strateeg (KvK nr.: 70512701), hierna te noemen ‘Saskia van der Krift – Business Strateeg’, verleent hierbij toegang tot de website www.saskiavanderkrift.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Saskia van der Krift – Business Strateeg’ en derden zijn aangeleverd. ‘Saskia van der Krift – Business Strateeg’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW indien duidelijk aangegeven inclusief btw.

Beperkte aansprakelijkheid,
De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ‘Saskia van der Krift – Business Strateeg‘ en haar medewerkers en partners geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘Saskia van der Krift – Business Strateeg’ zullen van persoon tot persoon verschillen. Over het algemeen krijg je uit een training- of coachtraject net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert. De prijzen op deze website zijn exclusief BTW. Je bent zelf verantwoordelijk voor resultaten.

Auteursrechten,
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Saskia van der Krift – Business Strateeg’ informatie en/ of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘Saskia van der Krift – Business Strateeg’.

Ga naar:
Algemene voorwaarden
Privacy Verklaring
Contact